Πατήστε Enter για να δείτε τα αποτελέσματα ή Esc για ακύρωση

ΠΑΣ Γιάννινα – Παναρκαδικός 3-0 (1970-71)

Παρουσία του διοικητού της 8ης Μεραρχίας κ. Τσιλιόπουλου, του ναυάρχου κ. Μάλλιαρη και άλλων επισήμων ως και 4.000 περίπου θεατών ο ΠΑΣ Γιάννινα αποδώσας μόνον κατά διαστήματα ικανοποιητικόν ποδόσφαιρον καιτοι ηγωνίζετο επί 75΄με 10 παίκτες κατόρθωσε να επιτύχη αξιόλογον νίκην επιβληθείς του Παναρκαδικού με 3-0 (1-0).

Το τελικό αποτέλεσμα δύναται να χαρακτηρισθεί κάπως υπερβολικόν και τούτο διότι η τοπική ομάς εκινδύνεψε πολλάκις να δεχθεί τέρμα, παραλλήλως δε δεν επραγματοποίησεν εμφάνισην δι΄εν τέτοιο σκορ.

Εις το ποδόσφαιρον συμβαίνουν αρκετάς φοράς κάτι το παρόμοιον. Ανεξαρτήτως όμως αυτού εκείνο το οποίο «μετράει» είναι το αποτέλεσμα και ο ΠΑΣ Γιάννινα το επέτυχε κατά τον καλύτερο τρόπο. Συνεπώς οι φίλαθλοι θα πρέπει να είναι και είναι ικανοποιημένοι από το τελικό αποτέλεσμα, ασχέτως αν η αγαπημένη ομάδα τους δεν επραγματοποίησεν εντυπωσιακήν εμφάνισιν και είναι βέβαιοι,ότι με την συμπαάστασιν της διοικήσεως προς τον νέον προπονητήν κ. Παπαντωνίου ο ΠΑΣ Γιάννινα θα αποδίδει και ωραίον ποδόσφαιρον καταλαμβάνοντας τελικώς μιαν περίοπτον θέσιν εις τον πίνακα της βαθμολογίας.

Εις το πρώτον ημίωρον, κατά τον προχθεσινόν αγώνα ή τοπική ομάς εκινήθη αξιόλογα εντός του αγωνιστικού χώρου και γενικός σαν ομάδα έκαμε πιο αισθητή την παρουσία της από τον Παναρκαδικό. Εις το διάστημα αυτό κατόρθωσε να επιτύχει εν τέρμα το οποίο εσημείωσε εις το 5΄ο Οικονομίδης δεχθείς μεταβίβασιν του Σιόντη, ενώ ο γηπεδούχος απώλεσε άλλας δύο καλάς ευκαιρίας δια να αυξήσει το σκορ.

Εις το 25΄ ο Μάντζιος προφανώς εκνευρισμένος από ένα θανάσιμον λάθος, που επραγματοποίησεν και διεσώθει η ομάς του ως εκ θαύματος από την ισοφάρισιν ελάκτισεν εκτός παιδιώς τον Καλοπίστην του Παναρκαδικού με αποτέλεσμα να αποβληθεί υπό του διαιτητού.

Αφ’ ης στιγμής απεβλήθει ο Μάντζιος επήλθε κάποιος εκνευρισμός αφ’ ενός και φοβία αφ’ ετέρου εις τους ποδοσφαριστάς του ΠΑΣ Γιάννινα με συνέπεια εις το διάστημα 30-60 η τοπική ομάς να κινδυνεύει πλειστάκις να δεχθεί την ισοφάρισην. Τελικώς αφού κατόρθωσε να περάσει ανοδύνως το κρίσιμον αυτό διάστημα εις το υπόλοιπον μέρος ξαναβρήκε τον αρχικόν ρυθμό της και εις το 75΄όταν ο Σιόντης πραγματοποιήσας σουτ,το οποίον εδημιούργησε στιγμαίαν σύγχυσης εις την αντίπαλον άμυνα ο καραδοκ’ων Παπαδόπουλος με χλιαρό σουτ έγραψε το 2-0.

Η χαρά της επιτυχίας του τέρματος αυτού σταμάτησε όταν εις το 77’ ο Ζιώγας εν τη προσπάθειαν του όπως αποκρούσει ισχυρόν σουτ αντιπάλου με το κεφάλι ετραυματίσθει υποστάς εγκεφαλικήν διάσεισιν ελαφράς μορφής.

Το σκορ έκλεισε εις το 88΄ο Τσουρλίδας με θαυμάσιο σουτ δεχθείς μιαν ωραιότατην σέντραν του Παπαδόπουλου. Ως ανεγράψαμεν ο αγών από ποιοτικής πλευράς κατά τα μεγελύτερα διαστήματα αυτού εκύλησε εις μέτρια επίπεδα.

Τούτο ασφαλώς οφείλετε εις το ότι ο ΠΑΣ Γιάννινα απώλεσεν κάπως πρόωρα τον Μάντζιον.

Αμυντικός ο γηπεδούχος παρ’ ότι οι πλείστοι εκ των παικτών της διεκρίθησαν σαν άτομα εν τούτοις σαν σύνολον δεν ημπορεί να χαρακτηρισθεί ως άψογος. Οπωσδήποτε όμως το ότι κατόρθωσε να διαφύλαξη μακράν της εστίας της τους κυνηγούς των αντιπάλων είναι κάτι θετικόν.

Η γραμμή των μέσων διά μια εισέτι φοράν δεν εκινήθει αρμονικός. Εάν εξαιρέσει κανείς τον μαχητικό Οικονομίδη οι υπόλοιποι καίτοι διεκρίθησαν διάτην φιλοτιμίαν των δεν κατέστη δυνατόν να προσφέρουν τα αναμενόμενα. Εις τούτο οποσδήπωτε συνετέλεσε η αποβολή του Μάντζιου με επακόλουθο να επέλθουν αλλαγαί εις την γραμμήν αυτήν.

Επιθετικώς ο ΠΑΣ Γιάννινα ασφαλώς θα πρέπει να θεωρηθεί ότι ήτο αξιόλογος. Εάν ληφθεί υπ, όψιν ότι οι εκάστοτε μεταβιβάσεις των μέσων δεν ήσαν και τόσον ακριβείς (πλην της περιπτώσεως του Σιόντη στο γκολ του Οικονομίδη) ωστόσο κατόρθωσε να επιτύχει 3 τέρματα.

Ούτω λοιπόν ο ταλαιπωρημένος φέτος ΠΑΣ Γιάννινα αρχίζει πλέον να ακολουθεί ανοδικήν πορεία. Είναι πράγματι εξόχως ευχάριστον το γεγονός, ότι η τοπική ομάς πέτυχε μιαν μεγάλη νίκην ακριβώς την στιγμήν, που ήτο απαραίτητος.

Κατόπιν της νίκης αυτής η ομάς της πόλεως μας απομακρύνεται κάπως από την επικίνδυνον ζώνην και ίμε την εργασίαν του νέου προπονητού, την συμπαράστασιν της διοικήσεως και την φιλοτιμίαν των παικτών του ασφαλώς εις το τέλος του πρωταθλήματος η κατάκτησις μιας περιόπτου θέσεως εις την βαθμολογίαν πιστεύεται να στεφθεί υπό πλήρους επιτιχίας.

Η ομάς της Τριπόλεως μόνον κατά διαστήματα ικανοποιήσεν. Εφάνη εις το γήπεδον τότε, όταν είχε αριθμητικήν υπεροχήν ως προς τους παίκτας. Εις το διάστημα αυτό έφερε πολλάκις εις δύσκολον θέσιν την αντίπαλον άμυναν. Τελικώς οι παίκται του Παναρκαδικού δεν επέτυχαν ουδέν το θετικόν και τούτο διότι κατετρίβοντο εις φλύαρον ποδόσφαιρον αφ’ ενός και αφ’ ετέρου εις τας τελικάς προσπάθειας ήσαν υπέρ του δέοντος διστακτικοί. Βέβαια το σκορ ίσως να είναι βαρύ διά την ομάδα της Τριπόλεως, πλην όμως κατεφάνη, ότι δεν επρόκειτο περί αξιόλογου συγκροτήματος και ασφαλώς εάν ο αντίπαλος της διέθετεν ίσην αριθμητικήν δύναμην πιθανόν να είχε υποστεί συντριβήν. Από τον Παναρκαδικόν διακριθέντες δύναται να χαρακτηρισθούν μόνον οι Μαρκόπουλος και Τσουτσάνης.

Η απόδοσις ενός εκάστου των παικτών του νικητού έχει ως εξής:

ΜΠΕΚΑΣ: Οσάκις εχρειάσθη επενέβη με σταθερότητα και γενικώς κατόρθωσε να κρατήση ανέπαφον την εστία του.

ΜΑΝΤΖΙΟΣ: Διά το διάστημα που ηγωνίσθη δεν είναι δυνατόν να του κάνουμε κριτικήν. Μία αψυχολόγητος ενέργειαν προς αντίπαλον  του, τον έθεσε εκτός μάχης.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ: Ειςτο πρώτον μέρος εδεινοπάθησεν από τον αντίπαλον εξτρέμ. Εις την επανάληψιν η απόδοσις του ανήλθε κατά πολύ.

ΖΙΩΓΑΣ: Κατώτερος προηγούμενων εμφανίσεων. Ο εν λόγω παίκτης μας είχε συνηθίσει με ωραία παιγνίδια. Αυτήν όμως την φοράν δεν κατόρθωσε να ανταπικριθή με επιτυχίαν εις τον ρόλον του. Πάντως έδειξε φιλοτιμίαν.

ΦΙΛΙΟΣ: Εκ των κορυφαίων παικτών της ομάδος του. Ήτο ο παίκτης, που έδιδε την πρέπουσαν λύσιν στην κατάλληλον στιγμήν. Γενικώς η απόδοσις του συνετέλεσε τα μέγιστα στο να μην δεχθή τέρμα η ομάδα του.

ΤΣΟΜΠΑΣ: Λόγω της επελθούσης καταστάσεως εις την γραμμήν των μέσων ηγωνίσθη μόνο 30΄επιδείξας αγωνιστικότητα. Εις το διάστημα αυτό είχε καλάς και κακάς στιγμάς.

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Η απόδοσις του ίσως να μην ήτο φανταστικήν, ωστόσο η συμβολή του εις τον αγώνα ήτο θετική. Εις το πρώτον μέρος εκινήθη με ζωντάνια, αντιθέτως εις την επανάληψιν επέδειξεν σημεία κοπώσεως. Παρά ταύτα επέτυχε το 2ον τέρμα που είχε μεγάλη ανάγκη η ομάδα του την στιγμήν εκείνη.

ΣΙΟΝΤΗΣ: Ο αρχηγός του ΠΑΣ Γιάννινα φαίνεται ότι δεν ευρήκε ακόμη τον καλόν εαυτόν του. Βέβαια εις τας μεταβιβάσεις επετύγχανε, όμως εις τας μονομαχίας πολύ δύσκολο εξήρχετο νικητής. Πιστευόμεν ότι ο εν λόγω παίκτης σύντομα θα γίνη αυτός που ζητούν οι φίλαθλοι.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ: Καια αυτήν την φοράν ηγωνίσθη με απαράμιλον ηρωισμόν. Ήτο ο μόνος παίκτης του κέντρου, που επέτυχε εις την αποστολήν του. Έχει δε εις το ενεργετικό του και ένα καταπληκτικό εις εκτέλεσιν τέρμα.

ΧΟΥΡΙΔΗΣ: Ο άλλοτε μαχητικός Χουρίδης αυτήν την φοράν δεν ικανοποίησε. Κατείχετο από μίαν υπέρμετρον φοβίαν, ήτις συνετέλεσε εις την χαμηλήν του απόδοσιν.

ΤΣΟΥΡΛΙΔΑΣ: Μετά από μακράν απουσίαν η επανεμφάνισις του ήτο ανωτέρα πάσης προσδοκίας. Ήτο ο δυναμικός εξτρέμ, ο οποίος πολλάκις αναστάτωνε την αντίπαλον άμυνα και ήτο πηγή κινδύνου δια την εστίαν του Μάρκου. Έχει επίσης στο ενεργητικό του ένα θαυμάσιο τέρμα.

ΜΑΝΤΟΣ: Ο νεαρός παίκτης επραγματοποίησε πολύ καλήν εμφάνισιν. Ηγωνίσθη με απαράμιλλον σθένος και αντιμετώπισε τον αντίπαλον του ως ίσος και τελικώς κατόρθωσε να συμβάλη και αυτός εις την επιτυχίαν της ομάδος.

ΚΩΣΤΑΚΗΣ: Αντικατέστησε τον Ζιώγα εις το 78΄. Το διάστημα που ηγωνίσθη είναι ολίγο και ως εκ τούτου δεν δυνάμεθα να ασκήσωμεν κριτικήν.

Ο διαιτητής κ. Κολυρόπουλος (Πατρών) ήτο μέτριος. Με τας αποφάσεις του συνέβαλε και αυτός εις τον εκνευρισμό των παικτών. Πάντως κατεφάνη ότι δεν είχε πρόθεσιν να αδικήση ουδένα.

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ: ΠΑΣ Γιάννινα: Μπέκας, Μάντζιος, Αναστασίου, Ζιώγας (78’ Κωστάκης), Φίλιος, Τσόμπας (30΄Μάντος), Παπαδόπυλος, Οικονομίδης, Σιόντης, Χουρίδης, Τσουρλίδας.

Παναρκαδικός: Μάρκου, Δρούζιας, Μαρκάκης, Μαρκόπουλος, Χασάπης, Χρονόπουλος (51΄Μάνδρας), Τσουτσάνης, Χρηστόπουλος (53΄Μακριάς), Πετρίδης, Πσαπαϊωάννου και Καλοπίσης.

Αναδημοσίευση από: Ηπειρωτικός Αγών

Σχόλια

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα για το συγκεκριμένο άρθρο